NAŠE HLAVNÍ MYŠLENKA:  

 • zvednout se na vlastní nohy a udržet se tam, a to hlavně prací a řemesly

 • být živou záchranou tradičních řemesel

 • ba co víc, aby tradiční řemesla udrželi naši “miláčci”

 • dát možnost těm, které ostatní nedokázali zaškatulkovat a hlavně těm, kterým nikdo nechtěl dát šanci (jak uvidíte, jde to i jinak než na nás zapomenout v ústavech)

 • a hlavně neškemrat o peníze, když si je můžeme vydělat prací

Jak myšlenku realizujeme?

Základní myšlenka je prakticky realizována poskytováním jednotlivých sociálních služeb:

 • denním stacionářem

 • týdenním stacionářem

 • řemeslnou chráněnou dílnou

 • chráněným zaměstnáváním lidí s postižením, kteří chtějí a naučí se pracovat

 • krizovým centrem s ubytováním pro lidi s postižením

 • službou chráněného bydlení

 • autodopravou našich imobilních klientů

 • výukou tradičních řemesel

 • rekondiční rehabilitací

 • chráněnou pekárnou

 • chráněnou prádelnou

 

Člověk člověku

 • primárním principem celé práce s klientem v Letohrádku Vendula je poskytnutí reálné pozitivní naděje, dále garantování vysoce kvalifikované a kvalitní  sociální služby a nesporně i obyčejný fakt, že ”to jde” a že každý případ má své řešení

 • základem je stále všemi možnými institucemi opomíjené “člověk člověku”, tedy přísně individuální přístup bez prvků institucionalizace a jejích negativních projevů při jednání a práci s klientem nebo jeho nejbližšími, kteří jsou v permanentním stresu

 • klient je jednoznačně partnerem, ne prosebníkem o pomoc

 • při řešení jeho problému jsou on nebo jeho rodina vedeni k aktivitě

 

"Nezařaditelní"

Lidé se na nás obracejí s žádostí o radu, případně o umístění klienta, a to zvláště v případech, kdy složitost kauzy je mnohovrstevná.

 • u většiny klientů jde jednoznačně o případy, kdy “systém” selhává a zúčastnění zoufale hledají alternativu

 • vždy jde o lidi s těžkými handicapy, kteří jsou v rámci stávajícího systému “nezařaditelní” do nabízejících se zařízení, péče o ně vyžaduje přísně individuální přístup a kde velice záleží na empatii personálu, na atmosféře a pojetí celého zařízení

 • Právě toto Letohrádek Vendula umí

 • tito klienti i jejich rodiče mají za sebou neuvěřitelné martyrium “léčby a péče” a mnozí z nich již zásadně odmítají ústavní péči

 

Žádné škatulky

 • žádné škatulky – to je další prvek, který výrazně odlišuje naše služby od služeb poskytovaných jinými institucemi je chápání handicapu jako takového napříč spektrem všech postižení v celém jejich komplexu

 • tedy integrace handicapu jako takového uvnitř pojmu samého

 • žádné škatulky dle věku, pohlaví, postižení, soc.skupiny atd.

 • tento princip prostupuje celou činností Letohrádku Vendula a jeví se jako naprosto přirozený a efektivní

 

Denní komunita

Velice důležitým faktorem poskytování služby v Letohrádku Vendula je způsob a prostředí, kde je poskytována:

 • tato služba není “sterilní”

 • klientovi je plánovitě umožněno se po všech prostorách volně pohybovat a seznámit se s prostředím i lidmi se stejnými, případně se závažnějšími handicapy, kteří svůj problém již aktivně řeší

 • V Letohrádku Vendula jde o denní život v komunitě lidí s různým typem zdravotního postižení, kteří se, vzhledem k odlišnostem handicapů všichni vzájemně potřebují a vzájemně si zcela přirozeně pomáhají

 • takto vzniklý terapeutický efekt má obrovskou hodnotu

 • budova Letohrádku Vendula je venkovským domem u lesa. Zajištění jeho běžného chodu, tzn. topení v kamnech a v krbu, příprava dřeva, údržba zahrad, mytí nádobí, či běžný úklid, vyžadují velké množství variabilních činností, jejichž důležitost a nezbytnost je zřejmá

 • v rámci takového denního provozu, který stojí fakticky z části na klientech, získávají klienti vědomí své vlastní důležitosti a cennosti

 • mnohdy navíc přejímají velké množství praktických schopností, které dále rozvíjejí, často za možné hranice diagnóz, se kterými původně do Letohrádku přišli

 

Opravdový život

Za zásadní a nejdůležitější považujeme fakt, že při poskytování služeb nejde o opečovávání a péči, o zabavovací kroužky, ale o OPRAVDOVÝ ŽIVOT.
Toto je zásadní motivační moment při skutečném zvyšování soběstačnosti .

VOLEJTE NONSTOP PONDĚLÍ - PÁTEK

 +420 312 697 206

Více informací  >>

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Produced Petr M. Jurečka

© 2023 by Grace Homecare. Proudly created with Wix.com