Současnost

V současnosti se zabýváme hlavně aktivitami a myšlenkami jak se spolehnout sami na sebe, jak Letohrádek a jeho provoz ufinancovat z vlastní činnosti a nebýt tak závislými na pomoci druhých.

Upřímně, je to běh na delší trať, ale díky naší pekárně, prádelně, výrobě svíček, balení firemních prezentů, výrobě cukroví apod. se nám to částečně daří. Stále přemýšlíme, co bychom mohli ještě vyrábět a dělat, aby jsme se stali zcela soběstačnými.

Ve svých chráněných dílnách zaměstnáváme postižené klienty, kteří mohou a chtějí pracovat, dáváme jim tím šanci žít běžný život a zároveň být součástí každodenního chodu Letohrádku. Zaměstnaní klienti, kteří mohou pracovat si vydělávají svou mzdu a zároveň svou prací pomáhají financovat své těžce postižené kamarády a klienty Letohrádku, kteří pracovat nemohou, ale žijí tady společně s námi a jsou v rámci možností zapojeni do skutečného života a aktivit Letohrádku VENDULA a zároveň potřebují naší pomoc.

Je nám jasné, že to nikdy nemůžeme ufinancovat na sto procent sami, a proto budeme potřebovat i Vaší pomoc, Vaší podporu formou darů a zakázek do našich chráněných dílen.

Touto Vaší pomocí nám dáte možnost zaměstnat lidi s nejrůznějším postižením a pomůžete nám postarat se o více těžce postižených klientů, kteří naší pomoc potřebují a jsou často na ni odkázáni.

Jakou formou nám můžete pomoci?

 

  1. objednáním výrobků a služeb z našich chráněných dílen

  2. finančním příspěvkem na účet č. 27 - 2062580257/0100  vs. 7777 (pro zaslání darovací smlouvy uveďte do zprávy pro příjemce kontakt na sebe)

zakoupením zařízení, které potřebujeme a nemáme na něj

Za jakoukoliv pomoc předem děkujeme.

VOLEJTE NONSTOP PONDĚLÍ - PÁTEK

 +420 312 697 206

Více informací  >>

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

Produced Petr M. Jurečka

© 2023 by Grace Homecare. Proudly created with Wix.com